Privacy Verklaring

Privacy
Bureau Vino gevestigd te Schuttevaerstraat 13, 7941 EC Meppel, KvK-nummer: 63165371, is verantwoordelijk voor de verwerking van de (persoons)gegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Gegevens die wij verwerken
Bureau Vino verwerkt (persoons)gegevens omdat u een klant van ons bent en u zelf deze gegevens aan ons (heeft) verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de (persoons)gegevens die wij verwerken:
· (Bedrijfsnaam)
· adres, postcode en woonplaats
· Voor- en achternaam
· (mobiele) telefoonnummer(s)
· Emailadres

Verwerken van (persoons)gegevens
Bureau Vino verwerkt uw (persoons)gegevens voor de volgende doeleinden:
· Het behandelen van orders, leveringen, facturen en betalingen
· Verzenden van onze nieuwsbrieven
· Om contact te kunnen leggen indien dit noodzakelijk is om onze dienstverlening uit te kunnen oefenen

Bewaren van gegevens
Bureau Vino bewaart uw (persoons)gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om bovengenoemde doelen te realiseren.
Gegevens delen met derden
Bureau Vino verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst met u of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Persoonsgegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Het recht bestaat (persoons)gegevens in te zien, te corrigeren of indien dit wettelijk is toegestaan te verwijderen. Daarnaast bestaat het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van (persoons)gegevens door Bureau Vino.

Beveiligen van persoonsgegevens
Bureau Vino neemt de bescherming van (persoons)gegevens serieus en heeft passende maatregelen getroffen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als de indruk bestaat dat gegevens onvoldoende beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact met ons op.

Plaats van opslag
Persoonsgegevens staan op de computer van Bureau Vino welke in Nederland is gevestigd. De website van Bureau Vino wordt in Nederland gehost door de Raaf Media.
Emailadressen worden tevens bewaard op de server van Mail Chimp.

Wijzigingen van het Privacy Statement
Bureau Vino behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement.
Heeft u naar aanleiding van deze privacyverklaring nog vragen, of wilt u meer informatie, stel uw vraag dan via karel@bureauvino.nl